Français  English  Việt
 

Wilfred cần có một gia đình mới, một cơ hội thứ hai

Wilfred cần có một gia đình mới, một cơ hội thứ hai
  • Wilfred cần có một gia đình mới, một cơ hội thứ hai
  • Wilfred cần có một gia đình mới, một cơ hội thứ hai

Thông tin chi tiết về Wilfred: Một vài ngày trước, tôi đã tìm thấy Wilfred, con mèo khoảng hai tháng tuổi trong công viên Phạm Ngũ Lão, TP Hồ Chí Minh (Việt Nam).


Nó là một con mèo đực, màu đen và màu trắng, nó thích vui đùa.

Wilfred đã được xử lý chống lại bọ ve và bọ chét và chủng ngừa

 

Con mèo Wilfred đã được thông qua!