Français  English  Việt
 

Triết học

Niêm yết các bài báo
Lò giết mổ hoặc phòng tra tấn

Lò giết mổ hoặc phòng tra tấnTrong năm 2013 chúng ta có thể thấy rằng các động vật (bò, heo, gà và nhiều loài khác) bị giết mổ hàng ngày chỉ cho con người tiêu thụ

separation
Số kết quả mỗi trang : 4 21 105