Français  English  Việt
 

Tổ chức

Niêm yết các bài báo
Xin cảm ơn Soi Dog Foundation

Xin cảm ơn Soi Dog FoundationCảm ơn Soi Dog Foundation về công việc khó khăn mà các bạn đã làm để cứu giúp những con chó này, chúng sẽ bị giết đề làm thịt nếu các bạn không có ở đó.

separation
Humane Society International

Humane Society InternationalHumane Society International là một tổ chức giúp động vật hoang dã trong nước và trên thế giới.

separation
Hãy giúp tổ chức đấu tranh

Hãy giúp tổ chức đấu tranhTại sao năm 2012 chúng ta có thể phát hiện mỗi ngày việc đối xử tệ với động vật? Làm sao chúng ta có thể nhìn thấy những việc đó mà không có hành động gì!

separation
Số kết quả mỗi trang : 4 21 105