Français  English  Việt
 

Pictophoto giúp các tổ chức phi lợi nhuận và tặng 10% cho mỗi đơn hàng

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn Pictophoto đã giúp đỡ. Chúng tôi đánh giá cao những ý tưởng và tất nhiên các trang

web đẹp với đầy đủ hình ảnh được cấp phép.

Khi một khách hàng mua một bức ảnh trên pictophoto.com, Pictophoto tặng 10% cho các tổ chức và mỗi nhiếp ảnh

gia có thể chọn để tặng từ 10% đến 70% nhuận bút của mình cho một tổ chức phi lợi nhuận.

 

Pictophoto nous aide dans nos actions

Hãy dành thời gian để truy cập trang web này và nếu bạn cần mua hình ảnh. Bạn sẽ giúp đỡ các tổ chức khác nhau

bao gồm cả VAC.

Nhiều người biết đến trang web này, nhiều cơ hội chúng tôi sẽ nhận tài trợ

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn

 

Khám phá trang web : http://www.pictophoto.com

 

Soutien banque de photos libre de droits Pictophoto