Français  English  Việt
 

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách nhắn tin một SMS bạn giúp dược một bữa ăn cho con mèo

Cam

1 cuộc gọi = 1 bữa ăn

Hỗ trợ chúng tôi mua thức ăn các động vật bị bị rơi, bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn bên dưới. Sau đó bạn sẽ nhận được biểu tượng xác nhận Gold member


 

Chỉ một cuộc gọi bạn đã cứu sống con vật cưng
Chỉ một cuộc gọi bạn đã cứu sống con vật cưng
Giúp đỡ động vật bằng cách mua áo phông
Giúp đỡ động vật bằng cách mua áo phông