Français  English  Việt
 

Glenn một con mèo nhỏ cần bạn giúp đỡ

Glenn một con mèo nhỏ cần bạn giúp đỡ

Làm thế nào bạn có thể giúp con mèo Glenn?

Bạn có thể dễ dàng giúp đỡ con mèo dễ thương này bằng cách trở thành nhà tài trợ của nó. Nô sẽ nhận được:

- Thực phẩm tươi mỗi ngày

- Chăm sóc thú y (vắc xin, khử trùng ...)

- Một nơi thoải mái để sống trong nhà trú ẩn hoặc trong một nơi nhận nuôi dưỡng tạm thời cho đến khi chúng tôi tìm một gia đình mới cho nó.

Bạn có thể chọn để giúp nó với: 1 cuộc gọi = 1 bữa ăn

aidez cet animal!

Thông tin chi tiết về Glenn: là một con mèo nhỏ được tìm thấy cùng lúc với Nương, hai con mèo con này đã bị bỏ rơi trong các công viên Phạm Ngũ Lão (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) trong khi trời đang mưa.

Glenn được khoảng 6 tuần tuổi với một bộ lông màu xám. Nó rất in lặng và rất hòa đồng với những con mèo khác.

Tuy nhiên, nó phải được chủng ngừa và điều trị bọ chét và ve và tất nhiên phải triệt sản.

Chúng tôi dựa vào sự giúp đỡ của bạn để nó chuẩn bị khởi đầu một cuộc sống mới, với người nhận nuôi nó.

Có bất kỳ thông tin gì hoặc nếu bạn muốn nhận nuôi nó, xin vui lòng liên hệ với Leo 09 07 34 82 14 (ở Việt Nam và bạn sẽ nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)

Glenn