Français  English  Việt
 

Hãy giúp tổ chức đấu tranh

Hãy giúp tổ chức đấu tranh

Xin chào,

Đây là một trang web cho những người muốn được tham gia, để cố gắng ngăn chặn sự đau đớn, bất công gây ra cho động vật để thoả mãn của những kẻ xấu xa và cũng  làm lợi cho những kẻ buôn lậu.

Hãy giới thiệu cho những người xung quanh bạn biết về trang web này, như tôi đang làm, nếu bạn có một tấm lòng từ thiện.

Nhìn vào những sinh vật đáng thương, cách nhìn của chúng, những sinh vật có một vài giờ để sống trong điều kiện kinh khủng.

Nhiều con trong số chúng thậm chí không sống sót tới lúc hành quyết, chúng sẽ chết trước đó vì khát nước, đói, ngược đãi, hoặc nghẹt thở bởi vì chúng bị nhồi nhét trong những cái lồng chật hẹp mà chúng không thể di chuyển.

Chỉ có cái chết sẽ kết thúc sự đau đớn của chúng.

Trang web tiếng Pháp: http://www.petitions-solidaires.com

Aidons-les en signant ces petitions