Français  English  Việt
 

Xin cảm ơn Soi Dog Foundation

Xin cảm ơn Soi Dog Foundation

Chúng tôi đã nói vể tổ chức Soi Dog Foundation, ở Thái Lan, nơi giúp đỡ những con chó đi lạc, bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi.

Họ làm một công việc khó nhọc bằng cách xây dựng nơi trú ẩn mới cho rất nhiều con chó, hầu hết những con chó này được thoát khỏi từ các vụ buôn lậu thịt chó đến Việt Nam.

Chính phủ Thái Lan đôi khi giúp tổ chức này bằng cách tài trợ để xây nhà trú ẩn mới cho 1000 đến 3000 con chó.

Nhưng điều này là không đủ bởi vì tình trạng vận chuyển chó vẫn còn tiếp tục, ngay cả khi có luật lên án những kẻ buôn lậu.

Soi Dog Foundation thiếu những cán bộ có trình độ như bác sĩ thú y và cũng thiếu kinh phí.

Ở Thái Lan, con chó được xem như một con vật cưng, bạn của con người và không phải là một sản phẩm tiêu dùng mà bạn ăn.

Tổ chức này cần sự giúp đỡ của bạn bằng cách quyên góp hoặc tài trợ cho động vật bị ngược đãi, hoặc thậm chí tốt hơn bằng cách nhận nuôi một trong những con chó này.

Hình ảnh từ trang web Soi Dog Foundation

www.soidog.org/Default.aspx

Cảm ơn