Français  English  Việt
 

Moon một con chó nhỏ rất dễ thương và vui vẻ được nhận nuôi

Moon một con chó nhỏ rất dễ thương và vui vẻ được nhận nuôi

Thông tin về con chó nhỏ Moon :

 

Moon là một con cho con được sinh vào tháng 3 năm 2013

Cách dây 2 tuần, VAC nhận được cuôc gọi để tìm một gia đình yêu thương cho con chó nhỏ.

VAC chăm sóc cô ấy, con chó nhỏ này rất ngôt ngào điềm đạm. Cô ấy thích chơi và ngủ.

Chiot dans les bras

Chiot jouant dans la cour

 

Chúng tôi rất vui mừng thông báo với bạn rằng Moon đã tìm thấy một gia đình mới, chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013. Ở Pháp, đó là ngày của mẹ, có thể là một ngày may mắn cho con chó nhỏ này!

 

Enfants vietnamiens avec un chiot

Les enfants adorent les chiots